Hosstående fotos- & grafikfiler
kan frit anvendes til pressebrug.
Alle i .jpg format - 300 dpi.
Højreklick og download billedfil

At gange med sange - dansk udgave
Multiplikationssånger - svensk udgave
Sing und lern das Einmaleins - tysk udgave
Klaus Rubin og Henning Jensen